Ysgol Uwchradd Caergybi, Holyhead, Anglesey LL65 1NP
[t] 01407 762219

Ysgol

 

Mae Ysgol Uwchradd Caergybi yn ysgol gyfun gymunedol i blant rhwng 11 a 18 a gynhelir gan Gyngor Sir Ynys Môn.

Mae'n ysgol ddwyieithog a Saesneg yw’r prif gyfrwng dysgu ym mhob pwnc.

Ar hyn o bryd mae 874 o ddisgyblion wedi’u cofrestru, yn cynnwys 141 yn y Chweched Dosbarth.