Toggle Menu
 • English
 • Hafan
 • Croeso
 • Newyddion
 • Ysgol
  • Gwybodaeth
  • Polisiau
  • Arolygiad Estyn
  • Taith Weledol
  • Dyddiadur
  • Tymhorau
 • Disgyblion
 • Pynciau
 • Staff
  • Pwy di Pwy
  • Writing Guidance (Secure)
  • Ebost Staff
 • Rhieni
  • Cymdeithas Cyfeillion
  • Gwybodaeth
  • Ymwelwyr
  • Cysylltu
  • Ysgolion Cynradd
  • Cwestiynau
 • Prifathro
 • Llywodraethwyr
  • Pwy di Pwy
  • Adroddiadau
  • Adran Ddiogel Llywodraethwyr
 • Dolenni Defnyddiol
 • Rhifedd

Ysgol Uwchradd Caergybi, Holyhead, Anglesey LL65 1NP
[t] 01407 762219

Ysgol

 

Mae Ysgol Uwchradd Caergybi yn ysgol gyfun gymunedol i blant rhwng 11 a 18 a gynhelir gan Gyngor Sir Ynys Môn.

Mae'n ysgol ddwyieithog a Saesneg yw’r prif gyfrwng dysgu ym mhob pwnc.

Ar hyn o bryd mae 874 o ddisgyblion wedi’u cofrestru, yn cynnwys 141 yn y Chweched Dosbarth.