Toggle Menu
 • English
 • Hafan
 • Croeso
 • Newyddion
 • Ysgol
  • Gwybodaeth
  • Polisiau
  • Arolygiad Estyn
  • Taith Weledol
  • Dyddiadur
  • Tymhorau
 • Disgyblion
 • Pynciau
 • Staff
  • Pwy di Pwy
  • Writing Guidance (Secure)
  • Ebost Staff
 • Rhieni
  • Cymdeithas Cyfeillion
  • Gwybodaeth
  • Ymwelwyr
  • Cysylltu
  • Ysgolion Cynradd
  • Cwestiynau
 • Prifathro
 • Llywodraethwyr
  • Pwy di Pwy
  • Adroddiadau
  • Adran Ddiogel Llywodraethwyr
 • Dolenni Defnyddiol
 • Rhifedd

Ysgol Uwchradd Caergybi, Holyhead, Anglesey LL65 1NP
[t] 01407 762219

I weld ein tudalen Dyddiadur, cliciwch yma.

Mae'n fraint eich croesawu i wefan Ysgol Uwchradd Caergybi. Gobeithio y bydd yn ganllaw ddefnyddiol i gymuned ein hysgol.
Fy nod yw darparu amgylchedd dysgu cyfeillgar ac arloesol lle gall dysgu ffynnu. Fy egwyddor sylfaenol yw bod pob plentyn yn bwysig, a chredaf mai drwy waith caled a chefnogaeth effeithiol y daw llwyddiant ... mwy

Twitter

Tweets by @Y_U_Caergybi

Newyddion Diweddaraf

news

06.07.18 - Princes Trust Fishing Project (Saesneg yn unig ar gael)
Ysgol Uwchradd Caergybi and Ysgol Syr Huw Owen, Caernarfon formed a partnership ... mwy

news

19.06.18 - Holyhead Marina Charity Concerts - Only Boys Aloud (Saesneg yn unig ar gael)
Tickets available at the Main Reception ... mwy

news

08.06.18 - IMPORTANT INFORMATION (Saesneg yn unig ar gael)
EXTERNAL YEAR 10 GCSE Science Exams NEXT WEEK 11/13/15 June ... mwy

news

25.05.18 - The Big Bang Fair (Saesneg yn unig ar gael)
Congratulations to our sixth formers that competed in The Big Bang Fair ... mwy

Partneriaid

Team Around the Family

Barnardos

Digartref Ynys Môn

SNAP Cymru

Llwyddo’n Lleol

Môn Communities First

Action for Children

Jon Egging Trust

School Beat

 


Ystafell Addysgu a Dysgu

 

 

 


Y We

 

 

 


Ystafell Gyfryngau

 

 

 


Ystafell Pawb