Ysgol Uwchradd Caergybi, Holyhead, Anglesey LL65 1NP
[t] 01407 762219

Mae'n fraint eich croesawu i wefan Ysgol Uwchradd Caergybi. Gobeithio y bydd yn ganllaw ddefnyddiol i gymuned ein hysgol.
Fy nod yw darparu amgylchedd dysgu cyfeillgar ac arloesol lle gall dysgu ffynnu. Fy egwyddor sylfaenol yw bod pob plentyn yn bwysig, a chredaf mai drwy waith caled a chefnogaeth effeithiol y daw llwyddiant ... mwy

Twitter

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf Ysgol Uwchradd Caergybi

03.10.17 - YUC Blue Sky's Jet Team (Saesneg yn unig ar gael)
YUC Blue Sky's Jet Team in the indoor climbing centre ... mwy

news

02.10.17 - Litter pick Holyhead
(Saesneg yn unig ar gael)
Some of our pupils and staff had a wonderful afternoon ... mwy

news

28.09.17 - New School Nurse details
(Saesneg yn unig ar gael)
Heather Roberts contactable at the ... mwy

news

21.07.17 - Year 7 & 8 Record of Achievement Ceremony (Saesneg yn unig ar gael)
Some pictures of our Year 7 & 8 Record of Achievement ceremony this morning ... mwy

Partneriaid

Team Around the Family

Barnardos

Digartref Ynys Môn

SNAP Cymru

Llwyddo’n Lleol

Môn Communities First

Action for Children

Jon Egging Trust

School Beat

 


Ystafell Addysgu a Dysgu

 

 

 


Y We

 

 

 


Ystafell Gyfryngau

 

 

 


Ystafell Pawb