Ysgol Uwchradd Caergybi, Holyhead, Anglesey LL65 1NP
[t] 01407 762219

We are currently updating our website

We are currently updating our website. If you wish to contact the school, please email yucoffice@anglesey.gov.uk or alternatively call us on 01407 762219.

Yr ydym wrthi'n diweddaru ein gwefan

Yr ydym wrthi’n diweddaru ein gwefan, os hoffech gysylltu â'r ysgol, croeso i chi e-bostio ni i yucoffice@anglesey.gov.uk, neu gyda ffon 01407 762219.