Ysgol Uwchradd Caergybi, Holyhead, Anglesey LL65 1NP
[t] 01407 762219

Dyddiadur

2018 - 2019 CALENDR YSGOL

2018-2019 Calendr Ysgol & Gwybodaeth Ddefnyddiol (pdf)

 

AMSEROEDD SESIYNAU

Amser Gwasanaeth/Tiwtor: 8.55 - 9.15 am
Gwers 1: 9.15-10.15 am
Egwyl: 10.15-10.30 am
Gwers 2: 10.30-11.30 am
Gwers 3: 11.30-12.30 pm
Cinio: 12.30 - 1.15 pm
Gwers 4: 1.15-2.15 pm
Gwers 5: 2.15-3.15 pm