Ysgol Uwchradd Caergybi, Holyhead, Anglesey LL65 1NP
[t] 01407 762219

Any communications will be made on this page, through School Comms and the School’s Facebook page.


At this, time our priority is to support the learning of all learners and the support you give is gratefully valued.
Owing to the nature of circumstances, we ask that you follow social media and/or School Comms which we will update regularly.

If you wish to contact the school, please email yucoffice@anglesey.gov.uk or alternatively call us on 01407 762219.

CAREERS WALES AND YOUR SCHOOL BOOKLET - click here

 


Bydd unrhyw gyfathrebiadau yn cael ei wneud ar y dudalen hon, drwy "school comms" a thudalen Facebook yr Ysgol.


Ar hyn o bryd, ein blaenoriaeth yw cefnogi’r dysgu ar gyfer pob dysgwr, gwerthfawrogwn eich cefnogaeth yn y cyfnod hwn.
Oherwydd natur yr amgylchiadau, gofynnwn i chi ddilyn y cyfryngau cymdeithasol a/neu ‘School comms’ ble byddwn yn eich diweddaru'n rheolaidd.

Os hoffech gysylltu â'r ysgol, croeso i chi e-bostio ni i yucoffice@anglesey.gov.uk, neu gyda ffon 01407 762219.

LLAWLYFR GYRFA CYMRU A’CH YSGOL CHI - cliciwch yma